Tel: 609 29 17 40

Pomiary elektryczne

Zakres wykonywanej pracy

Proponujemy Państwu wykonywanie sezonowych pomiarów, które zgodnie z Prawem Energetycznym muszą być przeprowadzone stosunkowo co roku ,co 5 lat lub rzadziej, w zależności od rodzaju instalacji i natężenia jej eksploatacji. Nasza firma oferuje kompleksowe, staranne i precyzyjne pomiary instalacji elektrycznych nowych oraz cykliczne, sezonowe kontrole instalacji istniejących, zapewniające właściwe działanie urządzeń oraz bezpieczeństwo ich eksploatacji.

Wykonujemy następujące pomiary:

  • Pomiary elektryczne Konin
  • rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowo - prądowy
  • badanie obciążeń linii zasilających
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • ustalanie kolejności wirowania faz
  • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych